Startsida

Smeden Erik Vargtand driver passionerat smedjan ”Svartkonst”.

Formger sina egna bruksföremål
Arbetar efter kundens beställningar: ljuskronor, trappräcken, gårdsgrindar mm. 
Skulpterar konstverk – Ger smideskurser

Som tonåring hade jag två drömmar: att segla jorden runt och att bli smed.
Jorden runt seglade jag under fyra år, 1987-1991 med s/y Gullmar.
När jag steg iland började jag letandet efter en smedja. Den fann jag på gården Eriksberg, i Ramby, tre mil utanför Enköping. Så, 1992, hade jag installerat mig och mina första smidesslag hamrade ur mitt hjärta. Jag hade funnit min passion vilken alltjämt lever kvar.
Jag älskar mitt yrke. Det är en ynnest att dagligen få gå ut till smedjan, glödga järnet segt och mjukt för att göra form av min tanke. Ingenting är omöjligt, det är bara fantasin som sätter stopp. Jag formar allt ifrån små krokar till ljuskronor, specialbeställda trappräcken och gårdsgrindar. Jag har mina egna designade produkter som fyller funktion likväl som de fröjdar ögat. Dessutom skräddardesignar jag gärna tillsammans med beställaren det föremål som önskas.
Att skulptera direkta konstföremål intresserar mig mer och mer och jag har deltagit både i sam- och separatutställningar, nationellt likväl internationellt.
År 2001 flyttade jag upp till en gård i byn Bispbergshyttan i södra Dalarna. Den stora, gamla ladugården är min nuvarande smedja. Fönstren som vätter ut mot dalgången ger mig massor av skaparkraft och lust. Att kunna dela med mig av min passion har resulterat i att jag håller kurser både i nybörjar- och fortsättningssmide. Att lära sig gammalt hantverk ökar självförtroendet och lusten till livet.